Yüksekokul Müdürü
Prof.Dr.Kürşat Demiryürek, 1991'de Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olmuştur.   Yüksek lisans eğitimini 1993 yılında Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalında televizyon ile çiftçi eğitimi üzerine tamamlamıştır. OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünde 1993 yılında araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. Doktora eğitimini 2000 yılında İngiltere Reading Üniversitesi Eğitim ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde bitirmiştir. 2001 yılında OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümüne yardımcı doçent olarak atanmış, 2010’da doçent unvanını almıştır. 2016 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesinde profesörlüğe atanmıştır. Bilimsel çalışma alanları arasında girişimcilik, yenilikçilik, sosyal iletişim ağları, yayım eğitimi, uzaktan öğretim ve organik tarım ekonomisi bulunmaktadır. Akademik hayatı boyunca OMÜ Ünye İİBF Dekan Yardımcılığı, OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı Başkanlığı, Tarım Ekonomisi Bölümü Erasmus ve Mevlana programlarının koordinatörlüğü görevlerini yürütmüştür. Çok sayıda ulusal (TÜBİTAK, DPT ve BAP) ve uluslararası (AB, UNDP ve FAO) kaynaklarca desteklenen araştırma ve eğitim projelerinde görev almıştır. 120'nin üzerinde ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde ve kongre kitaplarında yayınlanmış eserleri bulunmaktadır. Çeşitli ders kitabı, bölüm yazarlığı, araştırma raporları ve sözlük çalışması bulunmaktadır.